13 / 2021

Τίτλος:13
εγκατάσταση στο mosaico fine art stoudio
Διάρκεια έκθεσης: 25/11/2021 έως 05/12/2021

 

 

περιγραφή  

εγκατάσταση “13” για την παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών στο (mosaico fine art studio). Ένας φόρος τιμής στη μνήμη των 13 δολοφονημένων γυναικών από τους συντρόφους τους μέσα στο έτος 2021. Κυρίαρχο στοιχείο της έκθεσης ήταν η κόκκινη κλωστή, σύμβολο επηρεασμένο από την ελληνική μυθολογία, η κλωστή της ζωής όπως την διαμορφώνουν οι τρεις μοίρες, η Κλωθώ, η Λάχεσις και η Άτροπος


 
 


Συνεργάτες: Γεράσιμος Γαλιατσάτος
 
 
 
η αφίσα της έκθεσης την οποία και σχεδίασα για λογαριασμό του mosaico fine art studio