Βαλς "nxόνιο" / 2014

Τίτλος:Βαλς
video clip
Διάρκεια: 5:01
Χρονολογία παραγωγής: 2014


 


περιγραφή  

δημιουργία video clip για το πειραματικό μουσικό σχήμα "nxovio"στο οποίο συμμετέχω μέχρι και σήμερα φτιάχνοντας μουσικά τοπία που γίνονται βάση για την ανάπτυξη της μουσικής του σχήματος 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Χρήση των προγραμμάτων Adobe Premier Pro CS6, Adobe Photoshop CS6

ένα δείγμα της μουσικής του "nxovio"